ALV TC De Groote Wielen

Laden Evenementen

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen ALV 25 maart 2017
  3. Jaarverslagen en financiële verantwoording
  4. Decharge kascommissie
  5. Begroting 2018
  6. Verkiezing en benoeming voorstel en secretaris
  7. Voorstellen ingediend door leden
  8. Wat verder ter tafel komt
  9. Sluiting

Deel op Social Media

Ga naar de bovenkant