WOENSDAG 16 MEI 2018 om 20.00 uur in het clubhuis naast de banen

Mark Schaap treedt af als voorzitter. Daarnaast is Jacqueline Degreef afgetreden als secretaris. Het bestuur draagt voor deze openstaande functies twee kandidaten voor: Jim Janssen voor de functie voorzitter en Mirjam Janssens voor de functie van secretaris. Wil jij je beschikbaar stellen voor de functie voorzitter of secretaris dan kun je dit kenbaar maken via penningmeester@tcdegrootewielen.nl .

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen ALV 25 maart 2017
  3. Jaarverslagen en financiële verantwoording
  4. Decharge kascommissie
  5. Begroting 2018
  6. Verkiezing en benoeming voorstel en secretaris
  7. Voorstellen ingediend door leden
  8. Wat verder ter tafel komt
  9. Sluiting